Mazurski Dwór

123456789101112
Mazurski Dwór jest położony na obrzeżach miasta Olecka w dzielnicy Siejnik na trasie wylotowej do Ełku. Miasto i gmina Olecko leży w północnej części Polski, w województwie warmińsko-mazurskim. Wraz z gminami: Kowale Oleckie, Świetajno i Wieliczki tworzy powiat olecki. Gmina położona jest w obrębie Pojezierza Ełckiego. W centrum gminy usytuowane jest miasto Olecko, położone nad jeziorem Oleckie Wielkie.

Gęsta sieć dróg podnosi atrakcyjność lokalizacji miasta. Krzyżują się tutaj ważne szlaki komunikacyjne prowadzące między innymi do przejść granicznych z Federacją Rosyjską i Litwą. Odległości z Olecka do wybranych miast wynoszą: Giżycko – 56 km, Ełk – 30 km, Suwałki – 35 km, Gołdap – 37 km, Warszawa – 267 km, Białystok – 135 km, Olsztyn – 161 km. Najbliższe drogowe przejście znajduje się w Gołdapi – Obwód Kaliningradzki oraz w Ogrodnikach i Budzisku na granicy z Litwą. Wszystkie te cechy kwalifikują miasto jako atrakcyjny ośrodek turystyczno wypoczynkowy oraz miejsce lokalizacji inwestycji o charakterze gospodarczym.
Majątek Elżbietki założyła w 1840 roku Elise Zimmermann, która w tamtym okresie była właścicielką hotelu w Margrabowej (Olecku). Zainwestowała w ziemię pieniądze zarobione na hotelu oraz rozbudowała dwór. Właścicielka szczyciła się tym, że w jej hotelu często bywał król pruski Fryderyk Wilhelm IV.

25 grudnia 1853 roku majątek położony we wsi Siejnik otrzymał nazwę, która przyjęta została dla uczczenia żony Fryderyka Wilhelma, królowej Elizabeth. Na początku lat 80. XIX wieku majątek zmienił właściciela. Był nim Karol Schielke. W 1887 roku podupadające gospodarstwo kupił od Banku Drezdeńskiego generalny naczelnik powiatu Ernst Papendieck. Dwór i ziemie były bardzo zaniedbane. Cała posiadłość stała się wręcz wzorcowym gospodarstwem, gdy w 1935 roku przeszła w ręce Friedy Faser.
Mąż jej zarządzał majątkiem i do 1944 roku zajmował się hodowlą zarodową popularnego w Prusach Wschodnich bydła niemieckiej rasy czarno – białej. Ważnym działem gospodarki w majątku było sadownictwo i uprawa warzyw. Produkcja roślinna i zwierzęca w majątku sprawiła, że stał się on znany jako dobre miejsce odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół rolniczych.

Po wojnie majątek nazwano „Elżbietki”, A Krajowa Izba Rolnicza utworzyła w nim Zootechniczny Zakład Doświadczalny. Głównym jego zadaniem było rozwijanie postępu rolniczego w rejonie ośmiu powiatów Białostoczcyzny z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, sadownictwa, pszczelarstwa i ekonomii rolnictwa.

Po pewnym czasie zaczęła funkcjonować nazwa Siejnik. Prawdopodobnie pochodzi ona od nazwiska jednej z osób, która w plebiscycie w 1920 roku opowiedziały się za przynależnością Olecka do Polski. Obecnie cały zespół dworsko pałacowy w Siejniku jest wpisany do rejestru zabytków. Jest jednym z lepiej zachowanych kompleksów zabytkowych na terenie gminy Olecko.
Od 2005 roku dworek jest własnością Barbary i Dariusza Kowalewskich, którzy nadali mu nazwę „Mazurski Dwór” i pieczołowicie remontowali. Dwór odzyskał już dawną świetność, a wręcz nabrał charakteru pałacowego. Nowi właściciele troszczą się również o całe otoczenie. Teren wokół dworku wraz z budynkami gospodarczymi został zabezpieczony i jest systematycznie zagospodarowywany.

Docelowo będzie włączony do kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego. W zabytkowych szklarniach już są uprawiane ekologiczne warzywa i owoce. W „Mazurkim Dworze” świadczone są usługi restauracyjne z bazą noclegową. Każdy gość może poczuć klimat czasów króla Fryderyka Wilhelma IV.